Information om behandling av personuppgifter och cookies

Karlsson & Uddare AB, 556734-8676, värnar om att skydda din personliga integritet. Nedan beskriver vi hur vi samlar in använder och sparar information, inklusive dina personuppgifter, vid din användning av vår webbplats (http://www.karlssonuddare.se/) (”Webbplatsen”) och i samband med att du använder våra tjänster. Karlsson & Uddare AB är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss för nedanstående ändamål.

Insamling och behandling av dina personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar vid din användning av Webbplatsen kan vi komma att behandla för att kontakta dig på din begäran, exempelvis för värdering av din bostad, för direktmarknadsföringsändamål och för att utveckla vår Webbplats.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners, t.ex. med HittaHem om du anmält dig till vår bevakningstjänst. HittaHem använder uppgifterna för att kunna kontakta dig via e-post för att informera dig om bostäder som du kan vara intresserad av. Notera även att vår Webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Vi tar inte något ansvar för hur dessa webbplatser hanterar dina personuppgifter.

Samtycke till vår behandling av dina personuppgifter

Genom att använda och lämna personuppgifter via vår Webbplats, t.ex. genom att lämna namn, e-postadress, telefonnummer, uppgifter om eftersökt bostad m.m. i kontaktformulär eller på annat sätt, ger du ditt uttryckliga samtycke till vår behandling av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna information samt utlämnandet av densamma till våra samarbetspartners.

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att en gång per kalenderår, gratis, begära information om vilka personuppgifter som behandlas genom att skicka en skriftlig underskriven ansökan till oss. Du har vidare rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen ska rättas, blockeras eller raderas. Därutöver har du enligt personuppgiftslagen rätt att motsätta sig att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Detta begär du genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.

Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Observera att om du återkallar ditt samtycke kan vi ändå under vissa omständigheter ha rätt behandla de redan insamlade personuppgifterna, exempelvis för att fullgöra ett avtal eller uppfylla en rättslig skyldighet.

Användningen av cookies

Vi använder s.k. cookies på vår Webbplats. En cookie är en textfil som skickas från en server till din webbläsare och som lagras på din dator, din mobiltelefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Cookies används till exempel för att visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas informationen på din enhet till det angivna utgångsdatumet för respektive cookie.

Vi använder följande cookies för följande ändamål på vår Webbplats.

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst, för att samla in information om hur besökare använder Webbplatsen. Informationen som samlas in kommer att vidarebefordras till Google för framställning av besöksrapport och lagras på Googles servrar i USA i enlighet med Googles Analytics dataskyddspolicy.

Namn och utgångsdatum

__utma = 2 år
__utmb = 30 minuter
__utmc = Slutet på webbläsarsessionen
__utmz = 6 månader
__utmv = 2 år

Google kan också komma att överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Genom att använda denna Webbplats samtycker du till att Google hanterar din information på det sätt som anges ovan.

Om du har några frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter vänligen kontakta oss på följande e-postadress: Catharina@karlssonuddare.se.

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår användning av cookies.
Läs mer om cookies här.